Skip to the content

Terms & conditions

Köpvillkor

Här nedan följer köpvillkoren för köp i Improve Educations (Org. nr. 559203-0794) webbutik.

Betalning

Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:

  • Betala inom 14 dagar: Betalningstid är 14 dagar från avsändandet av varorna. Villkoren för betala inom 14 dagar finner du här.
  • Konto: Klarna Konto är en kontokredit som tillhandahålls av Klarna och som ger kredittagaren möjlighet att delbetala sina köp månadsvis med minst 1/24 (minimum 50 SEK) av totala utnyttjade kreditbeloppet eller i enlighet med de i kassan godkända villkoren. För mer information om Klarna Konto inklusive allmänna villkor och Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation finner du här.
  • Betala Direkt: Automatisk dragning från ditt bankkonto: baseras på autogiro och ditt konto debiteras ca två bankdagar efter köpet genomförts eller att varan skickats. Villkoren för användande av autogiro finner du här.
  • Banköverföring: Ditt konto debiteras omedelbart efter att beställningen har lagts.

Du hittar mer information om Klarna här och kan läsa deras användarvillkor här.

För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Vi rekommenderar dig att läsa vår sekretesspolicy [LINK].

Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy.

Allmänna villkor för Improve Educations webbutik

Improve Educations Group Sweden AB (”Improve Educations”) säljer distanskurser och e-böcker via den egna webbutiken https://improveeducations.com/utbildning/ samt https://improveeducations.com/login-page/ .

Genom att genomföra ett köp i webbutiken godkänner kunden/uppdragsgivaren Improve Educations köpvillkor.

Kunden/uppdragsgivaren godkänner också att namn, personuppgifter och organisationsnummer registreras i Improve Educations kundregister. Improve Educations reserverar sig för eventuella fel i kursinformationen.

Ångerrätt

Distanskurser/ utbildningar / Onlineföreläsningar

Full ångerrätt gäller inom 14 dagar från det att kunden mottagit bekräftelsemejlet enligt distansköpslagen, förutsatt att distanskursen inte är påbörjad. När kursen är startad i Improve Educations utbildningsplattform upphör ångerrätten att gälla. 

Det är viktigt att kunden anger namn, ordernummer och kontaktinformation i sin kontakt med Improbve Educations. Om kunden köpt flera kurser och ångrar något av köpen så måste kunden i sin kontakt med Improve Educations ange vilken distanskurs det ångrade köpet gäller.

Tillgång till material

Onlineföreläsningar - kunden har tillgång onlineföreläsningar i sex månader from köptillfälle

Reklamationsrätt, Force Majuere

Improve Educations förbehåller sig rätten att bestrida en reklamation i de fall det ligger utanför Improve Educations kontroll. 

Personuppgifter, Sekretesspolicy & Cookies Sekretesspolicy

Avsikten med denna sekretesspolicy är att informera om hur och varför Improve Educations Group Sweden AB samlar in och behandlar personuppgifter.

Sekretesspolicyn som följer nedan innehåller den informationen som dataskyddsförordningen kräver att vi tillhandahåller i samband med vår behandling av dina personuppgifter.  Improve Educations Group Sweden AB:s behandling av personuppgifter överensstämmer med gällande regler för skydd av sådana uppgifter.

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Behandling av personuppgifter är inte tillåten om det inte finns giltiga skäl. Sådana skäl kan till exempel vara samtycke från den registrerade personen, avtal (ett ingånget avtal) eller att vi som ansvariga för behandlingen av personuppgifterna har ett berättigat intresse som har större tyngd än den registrerades krav på skydd av privatlivet.

Vårt skäl till databehandlingen är normalt sett att det finns ett avtal och i vissa fall att den registrerade lämnat samtycke. När behandlingen av dina personuppgifter inleds lämnar vi alltid information om skälet till databehandlingen.

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med våra anställda (administration av anställningsförhållandet) och deltagare (administration av kundrelationen) men också för att kunna ge god service och informera om våra produkter och tjänster (marknadsaktiviteter). Användningen av personuppgifter i samband med marknadsaktiviteter bygger på samtycke som du ger när du anmäler dig på våra utbildningar och event.

Vi har ett urval av digitala verktyg där vi kan komma att lämna de uppgifter du har lämnat till oss för att möjliggöra att du bland annat får tillgång till ditt studiematerial, instuderingshjälp och olika program att använda under utbildningens gång.

De uppgifter vi registrerar är namn, födelsedatum, telefonnummer, e-postadress, postadress, samt vilka utbildningar du anmäler dig till och deltar på med tillhörande examinationsresultat. Vi inhämtar uppgifter från den registrerade deltagaren själv på det sättet hen har lämnat uppgifterna.

UTLÄMNING AV PERSONUPPGIFTER – ANVÄNDNING AV TREDJE PART

Registrerade personuppgifter behandlas konfidentiellt hos oss, och endast de som behöver informationen i sitt arbete inom företaget kommer att ha tillgång till den.

COOKIES

Vi använder cookies på vår hemsida. En cookie är en liten textfil, och vår hemsida kommer alltid att be din webbläsare om att lagra cookien på din dator. Vi gör detta för att komma ihåg vad du har gjort på hemsidan, vad du tycker om och hur ofta du har varit på vår hemsida. Det gör det möjligt för oss att ge dig bättre tillgång till olika funktioner. Dessutom använder vi cookies på våra sidor för att föra statistik om vad som beställs och hur mycket vår webbplats används i allmänhet.

Det finns två typer av cookies: Den ena typen är en fil som sparas på din dator under en längre tid. Den andra typen är en tillfällig cookie (sessions-cookie). Sådana cookies är bara i bruk under den tid du använder webbplatsen. Vi använder båda typerna av cookies.

Du kan ta bort våra cookies genom att öppna webbläsarens inställningar och radera innehåll.

LAGRING OCH RADERING AV PERSONUPPGIFTERNA

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra om det inte finns rättslig grund för det. Exempel på sådana skäl är normalt att du har ingått ett avtal med oss eller att det finns juridiska skäl som tvingar oss till det.

All behandling av personuppgifter vi gör sker inom EU/EES-området. Human Performance Nordic AB raderar dina personuppgifter utan obefogat dröjsmål i relevant tid utifrån uppgiftens karaktär eller när uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in. De raderas också om du drar tillbaka det samtycke som ligger till grund för behandlingen av uppgifterna eller om du motsätter dig behandlingen och det inte finns några tungt vägande berättigade skäl för behandlingen. Vi har tydliga raderingsrutiner för varje databehandlingsaktivitet.

Om du återkallar ditt samtycke till behandling av personuppgifter upphör vår behandling av dina personuppgifter, men detta påverkar inte lagligheten hos en databehandling som baserats på ditt samtycke och som skett innan ditt samtycke återkallades.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära insyn, rättelse, radering (om inte vi är skyldiga att spara informationen), begränsning av databehandlingen och utlämning av dina personuppgifter (dataportabilitet). Dessutom kan du begära att vi avslutar behandlingen av dina personuppgifter (till exempel genom att dra tillbaka ditt samtycke). Om du vill använda dig av en eller flera av dessa rättigheter, kommer vi att rätta oss efter din begäran inom en månad efter att vi fått den, förutsatt att vi inte är skyldiga att handla på annat sätt. Eventuella förfrågningar kan skickas till info@hperformance.se.

Om du anser att vi har brutit mot reglerna för behandling av personuppgifter kan du klaga hos Datainspektionen. Kontakta oss gärna på vår e-postadress, support@improveeducations.com om du har kommentarer eller vill ha mer information om vår behandling av dina personuppgifter.